Rookafvoer van de pelletkachel

Pelletkachels kunnen, in tegenstelling tot houtkachels, ook de rookgassen door een gevel afvoeren. Het afvoerkanaal wordt dan via een opening in de gevel naar buiten gebracht en voorzien van een eindstuk speciaal hiervoor ontworpen. Onze pelletkachels staan voor optimaal plaatsingsgemak en een verantwoord esthetisch resultaat. Uiteraard kan ook de klassieke schouw in uw woning dienst doen als rookafvoerkanaal, of kan er eenvoudig een afvoerkanaal met dakdoorvoer geplaatst worden.

Grote afstanden, veel bochten, in om het even welke situatie ook, er bestaat altijd een correcte manier om de pelletkachel veilig aan te sluiten op voorwaarde dat de rookgassen afgevoerd worden via een dak of buitengevel. Doordat de rookgasafvoerbuizen maar 80mm als diameter hebben, zijn ze goed handelbaar en nemen ze een beperkte plaats in. Ze zijn leverbaar in mat zwart en rvs (inox). Bekijk de mogelijkheden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Eindhoven.

Geforceerde rookafvoer

Pelletkachels zijn voorzien van een afzonderlijke ventilator die de rookgassen door het rookafvoerkanaal stuwt. De snelheid van deze afvoer is zo ingesteld dat in 90% van de situaties de afvoer ruim voldoet. Indien er in uitzonderlijke gevallen te veel tegendruk zou zijn in het afvoerkanaal door een te grote lengte, opvoerhoogte, te veel bochten etc,. kan de ventilator via de elektronische sturing bijgesteld worden om dit te overbruggen. Deze aanpassing dient dan door een erkend installateur uitgevoerd te worden.

Luchtaanvoer van een pelletkachel

Elke kachel heeft nood aan zuurstof om te kunnen branden. Bij een klassieke hout kachel, gas kachel of stookolie kachel wordt lucht aangezogen via openingen in de kachel. Deze zuurstofrijke lucht wordt dus uit de woonkamer aangezogen. Dit vraagt om extra ventilatie van de woonkamer om verse luchtaanvoer te verzekeren.

Ook Pelletkachels hebben deze zuurstofaanzuiging nodig. De aanzuigmond zit achteraan de pelletkachel en kan, indien gewenst, aangesloten worden op een aanzuigleiding die de lucht dan onttrekt buiten de woonkamer. Een normale ventilatie van de woonkamer volstaat dus. Bij gevelaansluitingen is het aanbevolen deze luchtaanvoer via een aanzuigleiding door de gevel te voorzien om bij een eventueel defect of stroomuitval de resterende rookgassen te kunnen afvoeren.